Image curseur
Jean Marc Ballée - O! Watt Up

Watteau!
What’s up?
WhatO!
!O Watt?
Ot? TWA
Watt? O!

Exposition : O! Watt up
Commissaire : Caroline Cournède
MABA – Maison d’Art Bernard Anthonioz, Nogent-sur-Marne – fr

O! WATT UP
2017

Watteau!
What’s up?
WhatO!
!O Watt?
Ot? TWA
Watt? O!

Exhibition: O! Watt up
Curator: Caroline Cournède
MABA – Maison d’Art Bernard Anthonioz, Nogent-sur-Marne – fr

O! WATT UP
2017